Saturday, February 4, 2012

mallacht rugbaí na fraince le sárú...

Cliceáil le méadú, led thoil!

Don dara bliain déag ó tháinig an Iodáil isteach sa chomórtas tá Craobh na Sé Náisiún sa rugbaí buailte linn agus í ag tosnú an deireadh seachtaine seo. Is í foireann na hÉireann an dara foireann is fearr ón mbliain 2000 i leith ó thaobh na bpointí atá buaite aici thar na blianta ach is scéal eile ar fad de má bhreathnaítear ar líon na gcraobhacha atá bainte amach acu le linn na tréimhse céanna.Cliceáil le méadú, led thoil!

Cé go bhfuil an chomhéifeacht Pointí/Imeartha – tugaimís PI uirthi – thar barr, tá na comhéafachtaí Craobhacha/PI agus Caithréimeanna Móra/PI in n-údair díomá.

Ma bhronntar dhá phointe ar chraobh agus trí chinn má bhí caithréim mhór ina teannta faightear an chomhéifeacht Rath/Iarracht agus is léir uaithi nach bhfuil an luach saothair i gcomhréir le líon na gcluichí atá buaite ag an bhfoireann.

“Ádh na nÉireannach”, a deirtear go minic, ach níl sé ró-shoiléir i gcónaí cén fáth.

Is í “mallacht na Fraince” is mó is cúis leis, dar liom. Bíonn foireann iontach i gcónaí ag na Francaigh, gan amhras, ach ní thugann sin míniú sásúil ar an scéal truamhéalach.

Mar shampla, ón mbliain 2004 i leith bhain foireann Shasana an ceann is fearr ar an bhFrainc gach re uair (ráta ratha de 50%), ach ní raibh ach ráta ratha de 25% acu i gcoinne fhoireann na hÉireann. Sa tréimhse chéanna, áfach, chaill foireann na hÉireann gach cluiche in aghaidh na Fraince cé is moite de cheann amháin.

Is é mo léamh féin ar an rud ná go raibh, suas go dtí ré na gairmiúlachta, meon cineál paróisteach ag foireann na hÉireann agus le linn don Choróin Thriarach a bheith i mbarr a réime ba bheag suim a bhíodh ann sa chluiche “andúchasach” i gcoinne na Fraince. Ansin nuair a tháinig athrú meoin ar na hÉireannaigh bhí an bhearna shíceolaíochta a bhí le sárú acu de bharr na gcluichí uile a bhí caillte roimhe sin acu chomh mór sin nach bhfuil éirithe leo fós í a shárú. Is amhlaidh go mbionn foireann na Fraince i dtólamh ar a suaimhneas agus iad ag imirt i gcoinne na nÉireannach.

I bhfocal Jeremy Guscott, “tá sé thar am do na hÉireannaigh an moncaí Francach a bhaint dá ndroim”.

No comments:

Post a Comment