Wednesday, April 24, 2013

an mbeidh Hoeness ina cheap tuisle do Mherkel?...

Beidh olltoghchán abhus san fhómhar agus go dtí an pointe seo bhí an chuma ar an scéal nach mbeadh seans dá laghad ag iarrthóir pháirtí mór an fhreasúra - mar atá Peer Steinbrück ón SPD - i gcoinne Angela Merkel ón CDU. De réir na bpobalbhreitheanna a foilsíodh le tamall anuas bhí Merkel i gcónaí go daingean chun tosaigh ar Steinbrück. Cé nach bhfuil bua an charasma ag ceachtar den bheirt, tá lucht a pháírtí féin fiú den tuairim go gcaithfidh go bhfuil iarrthóir níos fearr ná Steinbrück san SPD.

 

Bhí feachtas leadránach agus olltoghchán intuartha ag bagairt orainn dá thoradh.

Ach b'fhéidir go bhfuil an imghabháil cánach atá curtha i leith Uli Hoeness tar éis cor a chur sa scéal. Tá Hoeness - atá an-mhór leis an CSU (CDU na Baváire) - ina uachtarán ar chumann sacair Bayern München agus roimhe sin ba é an fear a bhí freagrach as gnóthaí an chumainn le breis agus triocha bliain anuas. Is féidir a rá gur Hoeness ba chúis leis go bhfuil Bayern München ar cheann de na foirne is fearr ar domhan sa lá inniu.

Cuirtear ina leith anois go bhfuil suim dhoshamhalta mhór airgid i bhfolach aige san Eilvéis agus go bhfuil imghabháil mhór cánach ag baint leis an gcúinse seo. (Agus níl sé léir fós cá bhfuair sé an t-uafás céanna airgid.) Tá píonós príosúin ag bagairt air anois go fiú.

Tá Hoeness tar éis a rá go raibh sé de rún aige an rud go léír a chur ina cheart a luaithe a bheadh an comhaontú cánach idir an Ghearmáín agus an Eilvéis a bhí le cur i bhfeidhm curtha i bhfeidhm. De réir na reachtaíochta a bhí le cur i bhfeidhm mar chuid den chomhaontú seo, bheadh cead ag imghabhálaí cánach le cuntas bainc rúnda san Eilvéis a fhiach cánach a ghlanadh gan a ainm a nochtadh agus tosú as an nua ar bhonn dleathach. Chuir an SPD stop leis an gcomhaontú ag deireadh na bliana seo caite sa Bhundesrat (an seomra do ionadaithe na mballstát cónaidhme), áit a bhfuil an tromlach ag an bpáirtí sin i dteannta leis na Glasaigh.

Dearbhaíonn cás Hoeness go raibh an ceart ag an SPD cur i gcoinne na reachtaíochta siúd dar leo féin. Lena chois sin, fágann an scéal drochbhlas i mbéal an phobail i leith pháirtithe an rialtais agus a n-easpa fíordhúthrachta i dtaobh dul i ngleic le himghabhálaithe saibhre cánach.

Is geall le tabhartas ó Dhia dóibh anois cás cánach Uli Hoeness.

Is cosúil nach bhfuil an rás rite fós tar éis an tsaoil.

Tuesday, April 23, 2013

íomhá agus fírinne: an ísiltír...

Feicim sa nuachtán go mbeidh rí úr san Ísiltír faoi cheann tamaill. Liam-Alastair is ainm dó, más buan mo chuimhne.

Ós rud é go bhfuilim i mo chónaí ar an Mór Roinn leis na cianta ba mhinic dom a bheith san Ísiltír nó teangmháil a bheith agam le Dúitsigh agus tá meon dearfach agam i leith na tíre agus na ndaoine dá bharr.

Bhí cáil mar thír an-liobrálach agus oscailte ar an Ísiltír riamh anall agus, ar ndógh, ní fada a mhairfeadh a leithéid gan é a bheith fíor, don chuid is mó ar aon nós. Ach ar an taobh eile de, áfach, chuaigh mé in aithne thar na blianta ar ghnéithe frithráiteacha a bhaineann leis an Ísiltír nach dtagann leis an íomhá sin agus chuir sin mearbhall orm. Ar dtús, ar aon chaoi.

Mar shampla, is cuimhin liom uair amháin nuair a bhíos i gKöln ar thuras gnó. Sa tráthnóna bhíos ag ól beorach nó dhó - Kölsch - i dtábhairne éigin inar casadh Dúitseach orm. Uair éigin le linn an chomhrá chuir sé ar an eolas mé nach raibh sé ró-shásta leis an méid daoine gorma a bhí ina gcónaí san Ísiltír. Duine aonair agus a dhearcadh, mar a cheap mé ag an am, ach dhearbhaigh sé dom go raibh na gnáthdhaoine - Henk agus Ingrid, mar a thugtar orthu - nó líon mór díobh, ar aon intinn leis. Go luath ina dhiaidh sin bhí leithéidí Fortuyn, van Gogh agus Wilders ar an bhfód agus tacaíocht nach beag acu i measc an phobail.

Agus cé nach féidir a rá go mbíonn iompar an phobail san Ísiltír aon cheo níos páistiúla ná iompar an phobail in aon tír eile ina bhfuil traidisiún baoth neamhdhaonlathach na monarcachta i réim, is deacair a thuiscint cén fáth a leantar ar aghaidh sa lá inniu leis an seicteachas a bhaineann léí. Ní deacair an ruaille-buaille agus an drochphreas a shamhlú dá gcuirfí a leithéid i bhfeidhm in Éirinn!

Is daoine cliste iad na Dúitsigh, gan amhras.

Monday, April 15, 2013

haiku...


nocht an slua romham
díthreabhach gach anam ann
i gcuideachta corp

Sunday, April 14, 2013

Veronika, der Lenz ist da!

Dá fhaid an Geimhreadh, tagann an tEarrach.

(Curfá) 
A Veronika, tá an tEarrach ann 
Canann na cailíní tra-la-la
Tá an saol mar a bheadh sé faoi dhraíocht
A Veronika, tá an lus súch ag fás...


Mar a thuigfí ón gcomhthéacs is í an chiall atá le "Lenz" ná "Earrach". Ní úsáidtear sa ghnáthchaint sa lá inniu é, áfach, úsáidtear "Frühling" - cé is moite de chomhthéacs fileata nó i sean-nathanna, b'fhéidir. Mar a fheictear, tá an focal gaolta leis an bhfocal don charghas sa Bhéarla.

Dála an scéíl, luaitear débhríocht le "tá an lus súch ag fás"...

ar bhruacha rio de la plata (8)


Ar mhaidin an cheathrú lae in Uragua thaistil mé ar eitleán de chuid Aerolineas ar ais chuig Buenos Aires. Is aerfort an-nua ar fad an t-aerfort Carrasco i Montevideo. Tá sé suite taobh leis an sean-aerfort atá go han-sean ar fad. Deirtear go mbíodh na paisinéirí de shíor ag tabhairt amach faoin ndroch-chaoi ina raibh an sean-aerfort agus gubh é sin a spreag an rialtas an t-aerfort nua a thógáil. Maoinítear an ceann nua as an táille, nó formhuirear, de $31 a íocann gach paisinéir a bhaineann úsáid as.

Bhí radharc breá anuas ón eitleán ar an inbhear v-chruthach ar a dtugtar Rio de la Plata agus ar an gcathair La Plata chomh maith. Ba é Sebastian Cabot sa séú haois déag a bhaist "Abhainn an Airgid" ar an inbhear cé nach fuarthas a dhath den mhiotal luachmhar úd san áit seo riamh. An tUragua agus an Paragua na haibhneacha a ritheann amach ón mórthír isteach ann. An uair seo ba é Aeroparque Jorge Newberry, aerfort na cathrach, ceann scríbe an eitleáin.


Agus ó tarlaíonn gurb iad nithe a bhaineann leis an eitilt atá faoi chaibidil agam anseo ba chóir dom na héin a lua ar thug mé grianghraif díobh ar an gcósta i Montevideo.

  
Pilibín an Deiscirt (Vanellus Chilensis

Is éan náisiúnta Uragua Pilibín an Deiscirt (cé go bhfuil Éanna ann níl aon éan náisiúnta in Éirinn). Feictear dom go bhfuil an pilibín seo an-chósúil leis an gceann s'againne sa tuaisceart, an ceann a dtugtar Vanellus Vanellus air.


   
Cnagaire Machaire / Carpintero Campestre (Colaptes Campestris)

Is éan níos "andúchasaí" ar fad an Cnagaire Machaire agus é go breá dathannach. 

Bíodh a fhios agaibh go raibh orm zúmáil isteach chomh fada agus ab fhéidir agus an ceamara a choinneáil go han-s o c a i r  ar fad...  (Mar sin gliogáil libh chun iad a mhéadú, más maith libh.)

Dála an scéil, nár chóir dúinn éan náisiúnta a cheapadh in Éirinn? Cén t-éan a mholfadh sibh? An rara avis? An t-éan corr? An bonnán buí? Nó an Schluckspecht féin?

Tuesday, April 9, 2013

ar bhruacha rio de la plata (7)


Tar éis dom an gnó leis an bPápa a chur i gcrích (ach sin scéal eile, mar a déarfá), thóg mé an bád farantóireachta anonn chuig Colonia del Sacramento, áit atá lonnaithe ar an taobh thall in Urugua ar bhruach an Rio de la Plata.

Ba é Colonia an chéad lonnaíocht Eorpach in Urugua.


Ag tús na hochtú aoise déag dhein an Maigh Eoch réamhluaite, Liam de Brún, ionsaí ar an áit seo. (Ní fheadar an fearr gan cead a chinn a thabhairt do Mhaigh Eoch.)

Chaith mé an oíche i gColonia mar a raibh mé in ann, cheal truaillithe solais, na réaltaí agus na réaltbuíonta a fheiceáil go cruinn sa spéir. Cros an Deiscirt a bhí á lorg agam.

Ar an lá dar gcionn thaistil mé ar an mbus go Montevideo.

 Palacio Salvi, Montevideo

Bhí Montevideo sách saibhir sa chéad trian den 20ú aois agus tá sé sin le feiceáil ar na foirgní i lár na cathrach. Mar shampla, nuair a tógadh Palacio Salvi sa bhliain 1928 ní raibh aon fhoigneamh eile i Meiriceá Theas a bhí ar chomhairde leis agus níor sáraíodh airde an fhoirgnimh chéanna go dtí an bhliain 1935.

Cé gur ar bhruach inbhear Rio de la Plata atá Montevideo lonnaithe tá sé chomh gar don Atlantach gur geall le farraige é an Rio de la Plata ag an áit seo.


 Playa de los Pocitos

Tá promanáid a dtugtar La Rambla uirthi curtha síos ar imeall an uisce atá thart ar 22 km ar fad agus roinnt mhaith tránna in aice leis. Is í an Playa de los Pocitos an trá is mó a fheictear ar na cártaí poist.

"Is dúnmharú í an fheoil"

Bhí an teachtaireacht thuas spraeáilte ar an mballa a ritheann taobh leis an Rambla. Is cosúil nach bhfuil gach duine fiú amháin in Urugua ar aon intinn i dtaobh na feola.