Sunday, April 14, 2013

Veronika, der Lenz ist da!

Dá fhaid an Geimhreadh, tagann an tEarrach.

(Curfá) 
A Veronika, tá an tEarrach ann 
Canann na cailíní tra-la-la
Tá an saol mar a bheadh sé faoi dhraíocht
A Veronika, tá an lus súch ag fás...


Mar a thuigfí ón gcomhthéacs is í an chiall atá le "Lenz" ná "Earrach". Ní úsáidtear sa ghnáthchaint sa lá inniu é, áfach, úsáidtear "Frühling" - cé is moite de chomhthéacs fileata nó i sean-nathanna, b'fhéidir. Mar a fheictear, tá an focal gaolta leis an bhfocal don charghas sa Bhéarla.

Dála an scéíl, luaitear débhríocht le "tá an lus súch ag fás"...

No comments:

Post a Comment