Sunday, February 23, 2014

olli agus an pinsean...


Cháin an coimisinéir Eorpach Olli Rehn an Ghearmáin mar gheall ar an athrú san aois pinsin a bheartaigh páirtithe an Chomhrialtais Mhóir agus iad i mbun idirbheartaíochta lena chéile deireadh na bliana seo thart. Tá an reachtaíocht ina thaobh le cur faoi bhráid na parlaiminte go gairid.

De réir an athraithe i gceist beidh duine i dteideal dul ar scor le 63 gan asbhaint má tá 45 bliain oibre le hárachas soisialta curtha isteach aici nó aige. Ardófar an aois de réir a chéile, áfach, ó 2016 ar aghaidh.

Chun údar an chinnidh seo a thuiscint ní mór é a bheith ar eolas ag duine go raibh sé beartaithe ag na Sóisialaigh Dhaonlathacha (SPD) roimh na hidirbheartaíochta go mbeadh cibé comhaontú comhrialtais a dtiocfaí air le daingniú ag cosmhuintir an pháirtí agus ós rud é go raibh an baol ann nach mbeadh an chosmuintir - atá imithe in aois de réir mar atá an páirtí féin imithe i léig - sásta le mórchuid an chomhaontaithe tugadh bronntanas beag, nó breab, más maith leat, dóibh.

Bhíodh fís mhór don tsochaí trí chéile acu tráth den saol ach is cosúil go dtuigeann na Sóisialaigh Dhaonlathacha (SPD) nach bhfuil fágtha mar sprioc insroichte sa lá inniu ach cúpla aireacht rialtais a bhaint amach do cheannaireacht an pháirtí. Agus is cosúil gur thuig an tseanchosmhuintir nuair a cuireadh comhaontú an chomhrialtais faoina bráid nach raibh fágtha den fhís mhór dóibhsean ach buntáiste beag, b'fhéidir, i dtaca leis an bpinsean.

Ach - cé go bhfuil na haireachtaí slán sabháílte cheana féin - má bhíonn an lá ag Olli Rehn, ní bheidh faic na fríde fágtha den bhronntanas.

Dála an scéil... cathain a théann Olli agus a chairde ar scor? Ar a mheán?


No comments:

Post a Comment