Wednesday, March 12, 2014

An ngearrfar príosún ar Mr. Bayern München?


Táthar ag súil leis go bhfogróidh an chúirt in München a breith amárach sa chás cúirte in éadan Uli Hoeness a bhfuil imghabháil chánach ar mhórscála curtha ina leith.

I dtús báire bhí 3,5 milliún euro i gceist, ar an gcéad lá don chás a bheith os comhair na cúirte d'admhaigh Uli Hoeness féin gur 18,5 milliún euro an tsuim cheart, agus mhaígh duine de lucht Coimisinéirí Ioncaim sa chúirt inné go bhféadfadh gur 27,2 milliún euro an méid cánach a bhí le híoc ag Hoeness ach a choinnigh sé siar go mídhleathach.

Cé nach ngearrtar píonós ar dhuine a chuireann - as a stuaim féin - na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas faoin gcáin nach bhfuil íoctha aige agus a íocann an méid atá coinnithe siar aige ar an toirt, ní éiríonn leis sin má tá beirthe amuigh ar an duine cheana féin nó mura n-admhaíonn an duine an t-iomlán.

I gcás Hoeness deirtear gurb é a bhanc a chuir fainic air tar éis don iris Stern a bheith ar an nguthán ag cur ceisteanna, agus nár nocht sé an mhórchuid de na sonraí nuair a chuaigh sé i dteangmháil leis na húdaráis ina dhiaidh sin.

Anuas air sin, d'fhógair an chúirt uachtarach sa Ghearmáin (Bundesgerichtshof) tamall de bhlianta ó shin nach bhféadfaí gan píonós príosúin a ghearradh ar dhuine i gcás imghabhála cánach má bhíonn níos mó ná milliún euro cánach i gceist agus nach bhféadfaí an píonós príosúin sin a fhionraí. Ar ndóigh, luaigh an chúirt uachtarach eisceachtaí a bhféadfaí a chur san áireamh.

Dá mba Thadhg an Mhargaidh, nó Otto Normalverbraucher, an duine os comhair na cúirte i gcás dá leithéid, b'iondúil go ngearrfaí ceithre bliana príosúin ar a laghad air.

Ach tá an pobal ar bís abhus mar bíonn nath i mbéal an phobail a nochtann taithí an phobail i dtaobh an chórais dhlíthiúil: die Kleinen hängt man, die Groβen lässt man laufen (crochtar na daoine beaga, scaoiltear leis na boic mhóra.)

Dá mhéid an tsuim i gceist sa chás seo is deacair le mórchuid an phobail a shamhlú go bhfuil seal sa phríosún i ndán do Hoeness.

(Ceist eile ar fad: cá bhfuair sé an oiread sin airgid an chéad lá riamh?!)

No comments:

Post a Comment