Saturday, September 5, 2009

Auf Cló: Cúrsaí éagsúlachta... agus Corcaigh chun tosaigh arís boy!

http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/art304,2891298

Sa Chorrán Méith thart ar 11,000 bliain ó shin d'éirigh na chéad Homo Sapiens as a bheith ag fánaíocht agus de shíor ar thóir na seilge agus thosaigh siad ag dul i mbun na feirmeoireachta, na sibhialtachta (agus, i ndeireadh dála, an téimh dhomhanda).

Gnátheagna na seandálaíochta is é an méid thuas. Ceapadh i measc na seandálaithe go dtí seo freisin gur tháinig an fheirmeoireacht (mar bhonn na sibhialtachta) 8,500 bliain ó shin go dtí an Eoraip mar idé agus - cibé slí inar scaipeadh an idé úd - ba gheall le cinnteacht é nárbh inimirce treibheanna a raibh an eolas acu agus na scileanna ar a gcumas acu ba chúis leis.

Ach ní raibh an ceart ag na fir léinn de réir dealraimh. Tá fianaise ghéiniteach fionnta ag seandálaí in Ollscoil Chorcaí agus antraipeolaithe na hollscoile i Mainz na Gearmáine a bhréagnaíonn teoiric imirce "neamhábharach" an choincheapa. Seanchnámha agus 484 Eorpaigh ón aimsir láithreach a bhí á dtástáil acu.

Mar gheall ar an éagsúlacht sa DNA i measc na n-ábhar tástála is amhlaidh gur daoine iad agus ní coincheapa amháin gan an duine mar chóir iompair acu a bhí ag bogadh leo ar fud na gcríocha agus ag breith na sibhialtachta leo. Mórghluaiseachtaí daoine isteach san Eoraip i rith na n-aoiseanna, nach raibh samhlaithe riamh ag na seandálaithe agus nach raibh dá bharr sin curtha san áireamh acu go dtí seo agus iad ag meas fhorás na staire, ba chúis leis nach meascán cothrom é DNA na hEorpa ach go maireann fós éagsúlacht na sinsear éagsúil anuas go dtí an lá inniu.

"Mit ihrem Ergebnis stehen die Mainzer Forscher auch nicht alleine da. Erst vor wenigen Tagen hatte der Archäologe Ron Pinhasi von der Universität Cork in Irland ein ähnliches Ergebnis präsentiert. In einer Studie, die im Fachblatt „Plos One" erschien, hatte er Schädel von frühen Bauern mit denen von Jägern und Sammlern verglichen – und war ebenfalls zum Ergebnis gekommen, dass die beiden Gruppen nicht miteinander verwandt seien."

"Agus níorbh iad amháin na Mainzer a bhain an toradh sin amach. Ach cúpla lá ó shin d'fhoilsigh an seandálaí Ron Pinhasi ó Ollscoil Chorcaí in Éirinn toradh den chineál céanna. I staidéir a d'fhoilsíodh san iris "Plos One" do dhein sé comparáid idir blaoscanna ar leo luath-fheirmeoirí iad agus blaoscanna de chuid fiagaithe cnuasaitheóirí agus bhain sé an tátal céanna as - nach raibh na dreamanna úd gaolmhar le chéile."

No comments:

Post a Comment