Wednesday, September 29, 2010

Gluais 1 - Sa Bhliain 2015: I, II & III

Gluais I , II & III


comhthreomharán parallelogram
sceabhach skew
ag claochlú transforming
dronuilleog rectangle
ingearach vertical
achar area
meathbhán pale
cuar curve
raon range
foirfe perfect
rialtacht regularity (adhering to a rule or procedure)
bealaithe "unctious"
dordán drone
olltionscadal major project
infreastruchtúr infrastructure
sluán slogan
bithiúnach scoundrel
fiach (anseo) debt
beogacht vitality
léirsiú demonstration
comhghuaillí ally
DLEATHAÍOCH legalistic (adhering to the letter of the law)
DLISTEANACH legitimate
meastachán estimate
mílaois millennium
d'aon turas on purpose
cur in aghaidh resistance
cnámh spairne bone of contention
trédhearcach transparent
rúidbhealach runway
cóir iompair system of transport
tollán tunnel
fiontar venture
anaclann dúlra nature reserve
doshamhalta unimaginable
teacht i dtír exploit
idirbheart talún land transaction
séanadh deny
chuir mé a thuairisc I enquired about him
deistapaíoch opportunistic
intí in-house
streill gháire smirk
maidrín lathaigh lick-spittle
mionsonra minor detail
íochtarán subordinate
go fonóideach derisively
tarcaisneach insolent
chuir sí a ladar isteach she intervened
chun an teannas a fhuascailt to relieve the tension
in ainm a bheith supposed to be
scigaithris parody
cúntanós countenance
ina fhíric nár ghá fiú í a lua a fact not worth even mentioning
ba í m'uain í it was my turn
go hionsaitheach aggressively
ag streachailt struggling
rois gháire "burst" of laughter
aoibh smile
cat siamach siamese cat
tátal inference, deduction
"coimeád an tsaoire mar is cóir" "Keep Holy the Sabbath Day"

(lit-: keep the free day/holiday in the proper way)
ungthach unctious
lútáil le fawn upon
de phreab abruptly
dá éagmais without him
gan faic á tuar without suspecting anything
chromamar ar we began
bhioraigh a súile she focussed her eyes
cruógach urgent
ardaitheoir elevator

No comments:

Post a Comment