Sunday, June 21, 2009

Ag Treabhadh na Taoille (Gluais)

Baineann an ghluais den ghearscéal "An Taoide Tuile" a leanas leis an eagrán den leabhar a fheictear faoin nasc seo: http://www.litriocht.com/shop/product_info.php?products_id=1987

I gcásanna ina bhfuil mínithe éagsúla i gceist tá "anseo" curtha roimh an gceann is cuí de réir mo thuairime.(L.35 = Leathanach 35)
An Taoille (= Taoide) Tuile = The Flood Tide

searr = síneadh géag, sciathán agus araile / stretch
gabhlóg = forc / fork, forked implement
mac an daba / ring finger
sram = réam, smuga / gum; mucuous discharge
cuimilt / wipe
D'airigh sí = Do mhothaigh sí
fuacht na deargmhaidine / coldness of early (dawn-red) morning
ina bunríocha (ní féidir liom ach buille faoi thuairim a thabhairt sa chás seo) - ina smior? / in the depths of her (its?) very being or constitution
loiceadh = teip, cliseadh; diúltú (loic sé an troid) / to fail
obainn / (sudden) attempt
crapadh siar / stretch back
colbha = imeall, ciumhais nó taobh / edge
go foighdeach (= foighneach) fadfhulangach / patiently and forbearingly
ar a toiliúna féin = ar a toil dheona féin = faoi mar ba mhian léí / of her own free will
criotánach = creatach / weak (gaunt, emaciated)
go n-íocainn anonn paisinéarachtaí / go dtí go mbeadh an t-airgead tuilte agam chun na deirfiúracha a sheoladh go Meiriceá

(L.36)
cantal = míshástacht, colg, crostacht / plaintiveness; peevishness, petulance
Ar fháisceadh uirthi na mbalcaisí ba sholáimhsithe = agus í ag cur na n-éadaí uirthi féin ab éasca di a láimhseáil / "squeeezing" on the handiest garments
luaidreán = ráfla / rumour
ag clamhsán faoina laghad spré = ag tabhairt amach faoi cé chomh beag is a bhí an spré (dowry)
fuíoll / remainder, anseo surplus
cur suas d'fhuíoll na bhfuíoll = an cornu copia a fhágaint taobh thiar duit / giving up the abundance
iall / (shoe)lace
an dara súilín íochtair / the second hole (eyelet) from the bottom
faltanas = olc, spíd, binb (chun duine); fonn díoltais / spite, grudge
cheana / anseo indeed
scaird tae / "squirt" of tea, drop of tea
brín = fear óg meidhreach
an citeal ina shrann fhiuchta = bhí gal ag teacht amach as an gciteal mar a bheadh an citeal ag srannadh (snoring) / "the kettle in its boiled snore"
máimín / small handful
coirce / oats
srathaithe / tied
gean = cion, grá / affection
ceannaghaidh / (of face) feature
téaltaigh = síothlaigh
mosán = cantal; ceisneamh, gearán / irritation, annoyance; grumpiness; complaint, reproach, unpleasantness
ar an toirt = láithreach baill / straight away, immediately
Is mór an acmhainn a bheadh aici ar = is maith a bheadh sí in ann cur suas le
anglántacht / quarrelsomeness
aranta = cantalach, drisíneach / irritable, ill-humoured anseo angry (word)
milleán = locht / blame
cliabh / basket anseo creel
ag cnádadh = ag dó go mall gan lasair / "smouldering" (his pipe)
dheamhain sop feamainne / not a wisp of seaweed, "divil's the bit of seaweed"
deamhan / demon
cora / anseo rocky ridge extending into sea
lánúin / (married) couple


(L.37)
Tá píosa tráite aige = tá an fharraige "imithe amach" píosa beag
go maolchluasach / crestfallen, subdued
ina dhíthrá = "imithe amach" go hiomlán / at low water, at low tide
rabharta / spring-tide; flood
mura dtapaímid é / if we don't go for it (seize the opportunity)
in arraíocht / suitable
scothacha domhaine... a bhaint / gan "a bhaint" a bheith ann bheadh an méid sin débhríoch idir "lower ridges" agus "deep tufted-seaweed or fronds" ach le "a bhaint" is amhlaidh gur "deep-lying tufted-seaweed" atá i gceist anseo
smearthuiscint / vague understanding
i ndlúth agus in inneach / in the warp and weft = in the very fibre of her being
gotha / appearance, attitude; air; pose
diamhasla / blasphemy
dalba = dána, gránna; nimhneach sa teanga; ceanndána
Chaoch sé an tsúil ar Mhairéad / he winked at Mairéad
go dtugadh sí suntas do / that she would take notice of
ag dul le fán / going down (the slope)
duirling = trá atá clúdaithe go tiubh le clocha cruinne / stoney beach
drogallach / reluctant
cion oibre / share or amount of work
is é an rabharta a raibh de leathrann ag an tseanlánúin / it was the subject of the spring tide that was repeated over and over again (leathrann / couplet of poem)
a dhath imní / not a bit of fear
in inmhe / to maturity
cuan / bay, harbour
faocha = miongán / periwinkle
scadán gainnimh / sand eel
sleabhcán = sleabhac / laver, sloke (algae)
creathnach / (tiny shelled) dulse
carraigín / carrageen moss
cladach / seashore

(L.38)
roic ... fulachta / wrinkles from cleaning, scrubbing and cooking
i leaba... an fhátallaí farraige / instead of the tough leather of the sea forager
ag cur a goirteamais féin ina cuid fola"/ putting its own bitterness (saltiness) into her blood
agus a fobhairte féin ina cnámh"/ and its own lotion into her bone
ar theacht bhinnsceird na farraige dóibh / after coming "to the full exposure of the sea" (in the face of the raw reality of the sea)


sceird / bleak, windswept place
an ghaoth ghoirt / the bitter wind
cíléar / keeler (shallow tub)
ba mhó ab aite le Mairéad / what Mairéad would like most
dá gcaitheadh... i gcártaí / if he discarded

(L.39)
antonnáiste / very burdensome
go héag / forever (until death)
ag brúscadh / crushing, crunching
a dhá oiread bís sciorrtha orthu / slid twice spirally (screw - wise) around on them
aigeanta / sprightly
briosc / brittle, crisp
séarsa / charge, dash
baiscín / a little heap, batch
an chuachma / common whelk, Buccinum undatum, Wellhornschnecke
an fhaocha bhiorrach/ wentletrap, Clathrus clathrus
B'fhearr an ceart a bhainfeá den... / you would better be able to cope
crácamas / hardship, drudgery
log / anseo hollow (hole)
aistreánach / anseo rugged (troublesome)
dul le habhóga glanoscartha / to clear with jumps
carracáin achrannacha / difficult large rocky
barróg / hug
modhlaer (moghlaeir) cloiche / boulder
cíocha carraige / sea-anemone
garbháin charraige / coarse rock
galabán bundún leice / tentacles (braiteoga) of sea-anemones
ar bhaithis / on the top (of)
ag clascairt / clattering
scailp / cleft, fissure
áfach (ábhach) / hole, recess
fré chéile / whole

(L.40)
cora / rocky ridge extending into sea
scothach charraige / rocky ridge extending into sea, reef
ailp / lump
sclamh / bite
leis / anseo uncovered, exposed
cleithiúnas / dependence
corróg / hip
cuisle / anseo channel
ag ídiú na stuaice... / "wearing down the barb" - taking out the anger... he had for Céideach on the tide
aimléis / wretchedness
Ba charghas le Mairéad / it pained Mairéad
i riocht is go / so that
fátall (fáiteal) / foraging
droimscoilte / divided down the middle
cion beirte / the share of two
in omós trír / as if three
bealaithe / smooth(ed)
fáisín / wee growth
carrach / coarse
forchraiceann / epidermis (outer skin)
sceanta / cut up
miodachín / worn-down bladed instrument
fuinín (foithnín) / blade
fuasaoid / complain

(L.41)
fuairnimh ina méar / sting of cold, or numbness, in fingers
balscóidí / blotches
leathlámh / lámh amháin
ladhar = an oscailt idir na méara; méar coise; ordóg, crúb (ladhar gliomaigh); beann (píce dhá ladhar); lámh, ladar; lán láimhe (ladhar mhine, ladhar airgid) / space between fingers or fingers themselves, "prong-like openings, forms or shapes" or, quite simply, a handful
ag slupáil (slapairecht) / doing the sloppy work
(d'fhéach sé) i ndiaidh a leicinn / (he looked) sideways
chuir an comhar faoi deara dise saothar a dhéanamh / the work-group was making her do work
choíchín / choíche
goimh / sting, pain
sraimlí / untidy people, careless workers
éadáil / acquisition, gain (it's a lousy deal)
glór seanórtha / precocious voice
ag tóint (tathaint) phósta uirthi / pressing or urging marriage on her
guaim / (self-)control, (self-)restrain
sraoill / slattern ("straggly thing")
slamóg / untidy woman
íochtar a mbronn / (the level of) the bottom of chests

(L.42)
níor tháinig iamh / he didn' t stop ("closure didn't come")
scaithín / moment, while
theann / pressed towards
ag guairdeall / hovering, circling movement
seandícheall / one's best efforts
iascáinín / little fish
bricíneach / freckled
liagán = cloch, lia, liag / small stone
loscadh = greadadh, dó; tinneas (loscadh croí, cléibh) / anseo burning desire ?
portán / crab
iascán / (little fish) anseo mussel
cruógach / urgent, busy
a chuibhrí / bind, schackle, fetter
foirgthe le / covered with
bairneach / limpet - Ghreamaigh sé dom mar a bheadh bairneach ann = He stuck to me like a limpet
cearc gheal / cockle
solmar = solmaire = solamar beadaí / abundance of (good things) dainty food; hors d'oeuvres?
trumpa gan teanga / trumpet without a tongue = something of little or no value
toit / (smoke) anseo batch of shellfish etc roasted on embers
gríosach / anseo hot ashes; (glowing)
sháigh sí an mhiodach (CO: an miodach) isteach faoi sceabh bairnigh / she thrust the dagger ("sharp scraper") in underneath a "slant of" limpet
scrupall / scruple
nach mairg gan / "isn't it a pity without" (how I wish I had)

(L.43)
praiscín / apron of coarse fabric
foracan / (of food, drink) large quantity
grinneadas = grinneas? / clarity (grinneadas an chladaigh / "understanding of" or "insight into" the seashore)
abail = bail / with
Theann Mairéad soir tuilleadh abail an bheirt bean / Mairéad moved further forward with the two women
murloch = murlach? / lagoon
meath-thráin / ebbing tide
bréag / anseo soothe
dord / anseo murmer
fann / faint, weak
bréidíní = bréitsiní / wavelets
coscartha / anseo physically distressed
míoránach / serrated wrack, Fucus serratus
cineáltas / anseo natural quality ? (as in "the more natural place for serrated wrack to grow")
b'uaibhrí / it was more rank, luxuriant
sceadanaigh - sceada ? / patches
barrchonlach / seaweed growing on the upper part of beach, on the "top of the heap"
dosán / clump; (small) bush, tuft
bogúrach / soft
ciabh / hair; tress
maidí gréine = gathanna gréine / shafts of sunlight
b' íogmhaire ó M. anois drannadh leis an... / M. was uneasy about going near the...
seanghrainseach / old grange
cumraíocht = cruth / shape, form
dúrabhán / loam
gnaithe = gnó
tanaíochan / shallowness

(L. 44)
móláinín / mólán = mullán / elevated ground, hillock, mound
ag crapadh a gúna / tucking up her skirt
loic / hesitate, flinch, shirk
go haghaidhnáireach = go hadhnáireach / modestly, shamefully
cóitín / petticoat
caíúlacht (caoithiúlacht) / convenience; pleasantness
chúb a cosa / her legs retracted
fliuchán / wetness
lonnadh / anseo rippling
cuiltheoigín = calóigín (cúir) / little (foam) flakes
meathgharbh / slight roughness
strainc / grimace, contortion of face
go tnúthánach / longingly
máithreach na gcoirrlí / the rock formation ("matrix") on which strapwrack (laminaria digitata) (grows)
na copóga uaibhreacha / the luxuriant docks (large leaves)
saint / envy
díocas / eagerness, fervour
sladta / devastating?
leacacha a chrinneadh = leacacha a chreimeadh? / to "erode (of seaweed)" the area of flat stones
gíoscán = díoscán / (creaking, grinding; friction) anseo squeaking
sraoilleach / straggling growth (of seaweed)
seabhrán / (buzz, whizz; dizziness) anseo rustle
scuabán / armful, bundle
amlua = aimliú / spoiling by exposure to weather
brod / goad
dronn / hump, camber
clúmhnachán / down, downy growth
carraigín / carrageen moss
slam / quantity, heap
geanúil / lovable

(L. 45)
iontaigh = tiontaigh / turned
fíriúlacht / constancy, diligence
ag cruthachtáil = ag cruth / "shaping up"
storaic = storraic = starraic / peak, prominence, pinnacle of rock
ag tuileadh / (the tide is) flowing, coming in
go gcoiscfeadh sé an saothar sin di / that he would "spare" (prevent) her from that work
tochras bog / soft winding
fíochán / (act of) weaving; weave, web anseo tissue (fíochán crua / "tough tissue")
spriog = sprioc nó spreag
lá maitheasa / a working day; a day's work
geábh / (short) run, spell of activity
íocshláinte / balsam, healing balm
ramallae /slime
chúns = chomh fada is

L.46
tolgán / anseo thrust, jolt
maológ / anseo heaped load
scuabán / armful, bundle
ar forbhás / top heavy

maoil = mullach lom; mullach ualaigh os cionn bhéal an árthaigh
fiacail an chléibh / edge or mouth of the basket (creel)
ag moilleadóireacht / (act of) delaying
d’aon uaim (d’aon oghaim) = d’aon turas / on purpose
ionlach / spreading ground (for seaweed, turf)
ag taoscadh / draining
roilleadh = rolleadh (allais) / rolling (of perspiration)
iris cléibh / straphandle of creel
léasracha / weals, blisters
stromptha / stiff(ened)
go lúfar / agilely, athletically
troigh = cos
uchta a cosa / upper part of instep
cruit / hump or arch
lascaí / lashes

(L.47)
gobach / pointed
céatach = céadach / hundredfold
ag dul chun na huaire móire / it was getting stormy
bonn ar aon / on equal footing
ag coinneáil bonn / holding her own
an snáth mara / the line of seaweed at highwater mark
dá saighdeadh = dá spreagadh = dá gríosadh
stromptha / stiff(ened)
ní0r thaise lena hintinn é / her mind was compassionless (relentless) towards it

(L.48)
uchtóg / rise in ground
éitir / strength, vigour
práib / soft lump, soft mass; mush
giúirínneacha / barnacles
rocálach = racálach / cast-up seaweed, wrack
ag lobhadh / rotting, decaying
ar mallmhuir / at neap-tide
craobhóg / small branch
faoilte an gháire / look of laughter
cleasach / tricky
teolaíocht / comfort, cosiness
cinnire / person leading; guide, attendant
fleascach / stripling, youth, rascal

(L.49)
taoscán / quantity or measure of liquid
tiomsachán / gathering, collection
líochán / (act of) licking
smut / anseo snout
srannánach / wheezy
sméaracht = sméarthacht / (act of) groping, fumbling
ladhar / prongs, claws, toes
ag tabhairt farraíocha faoi / to make attacks on (lunges at)
alpartha / greedy (stout, burly)
téagrach = téagartha / substantial
tarlaithe / hauled off; garnered
arann / feeling
ampla / hunger; greed
callóideach / turbulent; troublesome
bréidín mara - bréitse farraige / surf (bréitsin / wavelet)
stuineadh = stoithin / pulling, plucking
míoránach / serrated wrack
diomúch / displeased, dissatisfied
díláithrithe / displaced; cleared out; destroyed
scaite = scoite / shed; disconnected
súite / absorbed, sucked
atonn / tidal draw back ?
a bhaint as a lúdracha / to unhinge (take apart)
faoi dheoidh / in the end
luainneachán / swimming crab
friotann = fritonn / backlash
sireoireacht / (act of) prowling, foraging; seeking
áladh / anseo lunge, thrust

(L.50)
loinneartha / bright, polished
Fág mo bhealach / get out of my way(!)
leasracha / thighs
deireadh na creiche / the last of the spoils ("booty")
éagaoineach / plaintive
cluain / beguilement
boilgín / bladder (of seaweed)
scuaidín / (little) splash, spatter
bodhar / anseo dull
ruaim / anseo sudden, impulsive, rush
ar an ala sin /at that moment
riasc = anseo riast ? / streak, stripe
moing / mane
colgach / angry; bristling

No comments:

Post a Comment