Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 35

(L.35 = Leathanach 35)
An Taoille (= Taoide) Tuile = The Flood Tide

searr = síneadh géag, sciathán agus araile / stretch
gabhlóg = forc / fork, forked implement
mac an daba / ring finger
sram = réam, smuga / gum; mucuous discharge
cuimilt / wipe
D'airigh sí = Do mhothaigh sí
fuacht na deargmhaidine / coldness of early (dawn-red) morning
ina bunríocha (ní féidir liom ach buille faoi thuairim a thabhairt sa chás seo) - ina smior? / in the depths of her (its?) very being or constitution
loiceadh = teip, cliseadh; diúltú (loic sé an troid) / to fail
obainn / (sudden) attempt
crapadh siar / stretch back
colbha = imeall, ciumhais nó taobh / edge
go foighdeach (= foighneach) fadfhulangach / patiently and forbearingly
ar a toiliúna féin = ar a toil dheona féin = faoi mar ba mhian léí / of her own free will
criotánach = creatach / weak (gaunt, emaciated)
go n-íocainn anonn paisinéarachtaí / go dtí go mbeadh an t-airgead tuilte agam chun na deirfiúracha a sheoladh go Meiriceá

No comments:

Post a Comment