Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 49

(L.49)
taoscán / quantity or measure of liquid
tiomsachán / gathering, collection
líochán / (act of) licking
smut / anseo snout
srannánach / wheezy
sméaracht = sméarthacht / (act of) groping, fumbling
ladhar / prongs, claws, toes
ag tabhairt farraíocha faoi / to make attacks on (lunges at)
alpartha / greedy (stout, burly)
téagrach = téagartha / substantial
tarlaithe / hauled off; garnered
arann / feeling
ampla / hunger; greed
callóideach / turbulent; troublesome
bréidín mara - bréitse farraige / surf (bréitsin / wavelet)
stuineadh = stoithin / pulling, plucking
míoránach / serrated wrack
diomúch / displeased, dissatisfied
díláithrithe / displaced; cleared out; destroyed
scaite = scoite / shed; disconnected
súite / absorbed, sucked
atonn / tidal draw back ?
a bhaint as a lúdracha / to unhinge (take apart)
faoi dheoidh / in the end
luainneachán / swimming crab
friotann = fritonn / backlash
sireoireacht / (act of) prowling, foraging; seeking
áladh / anseo lunge, thrust

No comments:

Post a Comment