Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 48

(L.48)
uchtóg / rise in ground
éitir / strength, vigour
práib / soft lump, soft mass; mush
giúirínneacha / barnacles
rocálach = racálach / cast-up seaweed, wrack
ag lobhadh / rotting, decaying
ar mallmhuir / at neap-tide
craobhóg / small branch
faoilte an gháire / look of laughter
cleasach / tricky
teolaíocht / comfort, cosiness
cinnire / person leading; guide, attendant
fleascach / stripling, youth, rascal

No comments:

Post a Comment