Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 37

(L.37)
Tá píosa tráite aige = tá an fharraige "imithe amach" píosa beag
go maolchluasach / crestfallen, subdued
ina dhíthrá = "imithe amach" go hiomlán / at low water, at low tide
rabharta / spring-tide; flood
mura dtapaímid é / if we don't go for it (seize the opportunity)
in arraíocht / suitable
scothacha domhaine... a bhaint / gan "a bhaint" a bheith ann bheadh an méid sin débhríoch idir "lower ridges" agus "deep tufted-seaweed or fronds" ach le "a bhaint" is amhlaidh gur "deep-lying tufted-seaweed" atá i gceist anseo
smearthuiscint / vague understanding
i ndlúth agus in inneach / in the warp and weft = in the very fibre of her being
gotha / appearance, attitude; air; pose
diamhasla / blasphemy
dalba = dána, gránna; nimhneach sa teanga; ceanndána
Chaoch sé an tsúil ar Mhairéad / he winked at Mairéad
go dtugadh sí suntas do / that she would take notice of
ag dul le fán / going down (the slope)
duirling = trá atá clúdaithe go tiubh le clocha cruinne / stoney beach
drogallach / reluctant
cion oibre / share or amount of work
is é an rabharta a raibh de leathrann ag an tseanlánúin / it was the subject of the spring tide that was repeated over and over again (leathrann / couplet of poem)
a dhath imní / not a bit of fear
in inmhe / to maturity
cuan / bay, harbour
faocha = miongán / periwinkle
scadán gainnimh / sand eel
sleabhcán = sleabhac / laver, sloke (algae)
creathnach / (tiny shelled) dulse
carraigín / carrageen moss
cladach / seashore

No comments:

Post a Comment