Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 44

(L. 44)
móláinín / mólán = mullán / elevated ground, hillock, mound
ag crapadh a gúna / tucking up her skirt
loic / hesitate, flinch, shirk
go haghaidhnáireach = go hadhnáireach / modestly, shamefully
cóitín / petticoat
caíúlacht (caoithiúlacht) / convenience; pleasantness
chúb a cosa / her legs retracted
fliuchán / wetness
lonnadh / anseo rippling
cuiltheoigín = calóigín (cúir) / little (foam) flakes
meathgharbh / slight roughness
strainc / grimace, contortion of face
go tnúthánach / longingly
máithreach na gcoirrlí / the rock formation ("matrix") on which strapwrack (laminaria digitata) (grows)
na copóga uaibhreacha / the luxuriant docks (large leaves)
saint / envy
díocas / eagerness, fervour
sladta / devastating?
leacacha a chrinneadh = leacacha a chreimeadh? / to "erode (of seaweed)" the area of flat stones
gíoscán = díoscán / (creaking, grinding; friction) anseo squeaking
sraoilleach / straggling growth (of seaweed)
seabhrán / (buzz, whizz; dizziness) anseo rustle
scuabán / armful, bundle
amlua = aimliú / spoiling by exposure to weather
brod / goad
dronn / hump, camber
clúmhnachán / down, downy growth
carraigín / carrageen moss
slam / quantity, heap
geanúil / lovable

No comments:

Post a Comment