Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 50

(L.50)
loinneartha / bright, polished
Fág mo bhealach / get out of my way(!)
leasracha / thighs
deireadh na creiche / the last of the spoils ("booty")
éagaoineach / plaintive
cluain / beguilement
boilgín / bladder (of seaweed)
scuaidín / (little) splash, spatter
bodhar / anseo dull
ruaim / anseo sudden, impulsive, rush
ar an ala sin /at that moment
riasc = anseo riast ? / streak, stripe
moing / mane
colgach / angry; bristling

No comments:

Post a Comment