Thursday, June 25, 2009

An Taoille Tuile (Gluais) - Leathanach 42

(L.42)
níor tháinig iamh / he didn' t stop ("closure didn't come")
scaithín / moment, while
theann / pressed towards
ag guairdeall / hovering, circling movement
seandícheall / one's best efforts
iascáinín / little fish
bricíneach / freckled
liagán = cloch, lia, liag / small stone
loscadh = greadadh, dó; tinneas (loscadh croí, cléibh) / anseo burning desire ?
portán / crab
iascán / (little fish) anseo mussel
cruógach / urgent, busy
a chuibhrí / bind, schackle, fetter
foirgthe le / covered with
bairneach / limpet - Ghreamaigh sé dom mar a bheadh bairneach ann = He stuck to me like a limpet
cearc gheal / cockle
solmar = solmaire = solamar beadaí / abundance of (good things) dainty food; hors d'oeuvres?
trumpa gan teanga / trumpet without a tongue = something of little or no value
toit / (smoke) anseo batch of shellfish etc roasted on embers
gríosach / anseo hot ashes; (glowing)
sháigh sí an mhiodach (CO: an miodach) isteach faoi sceabh bairnigh / she thrust the dagger ("sharp scraper") in underneath a "slant of" limpet
scrupall / scruple
nach mairg gan / "isn't it a pity without" (how I wish I had)

No comments:

Post a Comment